Korzyści dla gmin

Co zyskasz dzięki wdrożeniu systemu Monitoring Ścieki Polskie?

Unikniesz kar finansowych

Zaoszczędzisz na kosztach pracy

Zadbasz o środowisko naturalne

Unikniesz kar finansowych

wypełnisz wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

unikniesz kar sięgających nawet 50 tys. zł za niewypełnienie wskazanych w Ustawie obowiązków

otrzymasz rzetelne dane o ilości ścieków dowożonych na terenie Twojej gminy, niezbędne dla KPOŚK

unikniesz kar finansowych, nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli

Zaoszczędzisz na kosztach pracy

wyeliminujesz ryzyko błędów w procesie inwentaryzacji szamb, co wpłynie korzystnie na poprawność danych raportowych

oszczędzisz czas pracownika gminy dzięki automatyzacji tworzenia ewidencji zbiorników i sprawowania kontroli

ułatwisz pracę urzędników, zapewniając im prosty i skuteczny proces kontroli nieruchomości

zyskasz możliwość przeprowadzenia kontroli mieszkańców bez konieczności wizyty na posesji (CKM)

wyeliminujesz wiele niespójnych baz danych, zastępując je jednym uporządkowanym systemem

zyskasz pełną kontrolę nad procesem odbioru, transportu i zrzutu ścieków w gminie

zyskasz możliwość wygodnego przesyłania danych między urzędami
z łatwością zaimportujesz do systemu dane o zużyciu wody i porównasz je z ilością odprowadzanych ścieków
otrzymasz wsparcie i pomoc techniczną podczas wdrażania systemu i na każdym etapie użytkowania
będziesz mógł korzystać z oprogramowania gdziekolwiek jesteś, z każdego urządzenia podłączonego do Internetu
zyskasz intuicyjny i łatwy w obsłudze system informatyczny usprawniający Twoją codzienną pracę

Zadbasz o środowisko naturalne

ochronisz środowisko przed zanieczyszczeniem nielegalnie odprowadzanymi ściekami
zlikwidujesz “szarą strefę” w obszarze nieczystości ciekłych na terenie Twojej gminy

skutecznie uszczelnisz obieg ścieków dowożonych w gminie

szybko i bezbłędnie zlokalizujesz nieszczelne szamba i zahamujesz przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych

zyskasz wizerunek nowoczesnej gminy dbającej o zdrowie mieszkańców i ochronę środowiska