Cyfrowa Kontrola Mieszkańca (CKM)

W całej Polsce trwa kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminom pozostało już tylko kilka tygodni na zakończenie kontroli wszystkich właścicieli posesji, na których znajdują się zbiorniki asenizacyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin, wprowadziliśmy możliwość wypełnienia Cyfrowej Ankiety Mieszkańca, która znacznie ułatwia i przyspiesza przeprowadzenie kontroli. Ankieta jest dostępna w aplikacji szambo.online i pozwala na uzupełnienie niezbędnych informacji o zbiorniku asenizacyjnym przez właściciela posesji, na której się znajduje. Dane wpisane przez mieszkańca automatycznie są przesyłane do systemu Monitoring Ścieki Polskie i przypisane do właściwej ewidencji. Cyfrowa Ankieta Mieszkańca ułatwia aktualizację ewidencji, a tym samym przyczynia się do wygodniejszego wypełnienia obowiązku ustawowego nałożonego na gminy.

Dzięki aplikacji mobilnej szambo.online wszystkie dokumenty podlegające kontroli – umowy z firmami asenizacyjnymi oraz rachunki za wywóz nieczystości – mieszkańcy mogą przesłać do urzędu drogą elektroniczną. Dokumenty zostaną automatycznie przypisane do właściwej ewidencji prowadzonej w systemie Monitoring Ścieki Polskie.

Po uzupełnieniu danych o zbiorniku asenizacyjnym, możliwe jest automatyczne wygenerowanie protokołu kontroli, który jest automatycznie uzupełniany informacjami wprowadzonymi przez mieszkańca. Kolejnym krokiem jest obustronne podpisanie protokołu. Właściciel zbiornika może wygenerowany protokół pobrać z aplikacji, wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście bądź drogą listowną do urzędu. Możliwe jest również podpisanie protokołu podpisem elektronicznym, wgranie do aplikacji szambo.online i przesłanie do urzędu drogą elektroniczną.

Cyfrowa Kontrola Mieszkańca znacznie ułatwia pracę urzędników i przyspiesza kontrolę właścicieli zbiorników asenizacyjnych. Funkcjonalność ta pozwala na spełnienie obowiązków ustawowych bez konieczności pracy “w terenie” i wizyty na posesjach, na których znajduje się szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.