Wszystko w jednym systemie!

Jedyny system na rynku, który pomaga gminom wypełnić wszystkie ustawowe obowiązki z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Czy znasz nowe obowiązki sprawozdawcze gmin, obowiązujące od stycznia 2023 roku?

Monitoring Ścieki Polskie umożliwia realizację wszystkich zobowiązań ustawowych:

ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

ewidencję właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbę osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków

ewidencję zawartych umów w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym

ewidencję częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ewidencję ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe, bytowe oraz przemysłowe

możliwość ewidencji ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

ewidencję stacji zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe

ewidencję przeprowadzonych kontroli nieruchomości oraz wyników tych kontroli

wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym

planowanie i monitorowanie czynności kontrolnych przewidzianych w Ustawie

Wybierz wersję odpowiednią dla Twojej gminy

Basic

miesięcznie: 500 zł
(6 000 zł / rok)

rocznie: 5 000 zł
(2 miesiące GRATIS)

RZarządzanie elektroniczną ewidencją zbiorników asenizacyjnych
RZarządzanie i kontrola nad firmami asenizacyjnymi w gminie
RGenerowanie sprawozdań rocznych zgodnych z aktualnym prawem
RZarządzanie aglomeracjami ściekowymi w gminie
RWgrywanie danych z wodomierzy
RPrzeprowadzanie kontroli i generowanie ich wyników do sprawozdania
QGenerowanie i wysyłanie masowych zawiadomienia o kontrolach
RAplikacja dla mieszkańców (zamawianie usług wywozu ścieków, wpis do ewidencji)
RAplikacja dla kierowców / wozaków (oprogramowanie webowe oraz aplikacja mobilna)*
RRęczne wprowadzanie dane o zrzutach (w programie dla kierowców)
QProgram do zarządzania firmą asenizacyjną dla jednej wybranej firmy
QWirtualna stacja zlewna (dane o zrzutach z aplikacji dla kierowców)
QIntegracja oprogramowania ze stacją zlewną (rzeczywiste dane o zrzutach ze sterownika stacji zlewnej)

* asenizacja.online wersja basic

Standard

miesięcznie: 800 zł
(9 600 zł / rok)

rocznie: 8 000 zł
(2 miesiące GRATIS)

RZarządzanie elektroniczną ewidencją zbiorników asenizacyjnych
RZarządzanie i kontrola nad firmami asenizacyjnymi w gminie
RGenerowanie sprawozdań rocznych zgodnych z aktualnym prawem
RZarządzanie aglomeracjami ściekowymi w gminie
RWgrywanie danych z wodomierzy
RPrzeprowadzanie kontroli i generowanie ich wyników do sprawozdania
RGenerowanie i wysyłanie masowych zawiadomienia o kontrolach
RAplikacja dla mieszkańców (zamawianie usług wywozu ścieków, wpis do ewidencji)
RAplikacja dla kierowców / wozaków (oprogramowanie webowe oraz aplikacja mobilna)
RRęczne wprowadzanie dane o zrzutach (w programie dla kierowców)
RProgram do zarządzania firmą asenizacyjną dla jednej wybranej firmy **
QWirtualna stacja zlewna (dane o zrzutach z aplikacji dla kierowców)
QIntegracja oprogramowania ze stacją zlewną (rzeczywiste dane o zrzutach ze sterownika stacji zlewnej)

** asenizacja.online wersja standard

Najczęściej wybierany

Standard+

miesięcznie: 1 200 zł
(14 400 zł / rok)

rocznie: 12 000 zł
(2 miesiące GRATIS)

RZarządzanie elektroniczną ewidencją zbiorników asenizacyjnych
RZarządzanie i kontrola nad firmami asenizacyjnymi w gminie
RGenerowanie sprawozdań rocznych zgodnych z aktualnym prawem
RZarządzanie aglomeracjami ściekowymi w gminie
RWgrywanie danych z wodomierzy
RPrzeprowadzanie kontroli i generowanie ich wyników do sprawozdania
RGenerowanie i wysyłanie masowych zawiadomienia o kontrolach
RAplikacja dla mieszkańców (zamawianie usług wywozu ścieków, wpis do ewidencji)
RAplikacja dla kierowców / wozaków (oprogramowanie webowe oraz aplikacja mobilna)
RRęczne wprowadzanie dane o zrzutach (w programie dla kierowców)
RProgram do zarządzania firmą asenizacyjną dla jednej wybranej firmy **
RWirtualna stacja zlewna (dane o zrzutach z aplikacji dla kierowców)
QIntegracja oprogramowania ze stacją zlewną (rzeczywiste dane o zrzutach ze sterownika stacji zlewnej)

** asenizacja.online wersja standard

Premium

miesięcznie: 2 000 zł
(24 000 zł / rok)

rocznie: 18 000 zł
(3 miesiące GRATIS)

RZarządzanie elektroniczną ewidencją zbiorników asenizacyjnych
RZarządzanie i kontrola nad firmami asenizacyjnymi w gminie
RGenerowanie sprawozdań rocznych zgodnych z aktualnym prawem
RZarządzanie aglomeracjami ściekowymi w gminie
RWgrywanie danych z wodomierzy
RPrzeprowadzanie kontroli i generowanie ich wyników do sprawozdania
RGenerowanie i wysyłanie masowych zawiadomienia o kontrolach
RAplikacja dla mieszkańców (zamawianie usług wywozu ścieków, wpis do ewidencji)
RAplikacja dla kierowców / wozaków (oprogramowanie webowe oraz aplikacja mobilna)
RRęczne wprowadzanie dane o zrzutach (w programie dla kierowców)
RProgram do zarządzania firmą asenizacyjną dla jednej wybranej firmy**
RWirtualna stacja zlewna (dane o zrzutach z aplikacji dla kierowców)
RIntegracja oprogramowania ze stacją zlewną (rzeczywiste dane o zrzutach ze sterownika stacji zlewnej) ***

** asenizacja.online wersja standard

*** wymagany dodatkowy koszt integracji z systemami zlewni:

ENKO - roczny koszt licencji 5 000 zł za obsługę i podłączenie do zlewni (koszt zmienny, zależny od cennika ENKO)

POLEKO - roczny koszt licencji 5 000 zł (koszt zmienny zależny od cennika POLEKO)

W przypadku płatności rocznej z góry, jeśli Korzystający w trakcie roku zmieni pakiet na tańszy lub darmowy albo rozwiąże umowę przed upływem okresu obowiązywania pakietu, nie może żądać od Wykonawcy zwrotu części ani całości wpłaconej kwoty.

Wszystkie ceny zostały podane w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

Koszty oprogramowania jużod 250 zł miesięcznie!

Szukasz wersji systemu, który pomoże Tobie wypełnić nowe obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

lub zostaw swoje dane, skontaktujemy się i doradzimy, która z konfiguracji systemu Monitoring Ścieki Polskie najlepiej sprawdzi się w Twojej gminie. Istnieje możliwość skorzystania z darmowej 3-dniowej wersji demonstracyjnej systemu.

Poznaj system
Monitoring Ścieki Polskie
już dziś!

Obejrzyj krótki film, dzięki któremu poznasz główne funkcjonalności oprogramowania.

Korzyści dla Twojej gminy

Zobacz co możesz zyskać dzięki wdrożeniu systemu Monitoring Ścieki Polskie

Unikniesz kar
Zadbasz o środowisko naturalne
Odciążysz pracowników

Unikniesz kar

Wypełnisz wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Unikniesz kar sięgających nawet 50 tys. zł za niewypełnienie wskazanych w Ustawie obowiązków
Otrzymasz rzetelne dane o ilości ścieków dowożonych na terenie Twojej gminy, niezbędne dla KPOŚK
Unikniesz kar finansowych, nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli

Zadbasz o środowisko naturalne

Ochronisz środowisko przed zanieczyszczeniem nielegalnie odprowadzanymi ściekami
Zlikwidujesz “szarą strefę” w obszarze nieczystości ciekłych na terenie Twojej gminy
Skutecznie uszczelnisz obieg ścieków dowożonych w gminie
Szybko i bezbłędnie zlokalizujesz nieszczelne szamba i zahamujesz przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych
Zyskasz wizerunek nowoczesnej gminy dbającej o zdrowie mieszkańców i ochronę środowiska

Odciążysz pracowników

Wyeliminujesz ryzyko błędów w procesie inwentaryzacji szamb, co wpłynie korzystnie na poprawność danych raportowych
Oszczędzisz czas pracownika gminy dzięki automatyzacji tworzenia ewidencji zbiorników i sprawowania kontroli
Ułatwisz pracę urzędników, zapewniając im prosty i skuteczny proces kontroli nieruchomości
Wyeliminujesz wiele niespójnych baz danych, zastępując je jednym uporządkowanym systemem
Zyskasz pełną kontrolę nad procesem odbioru, transportu i zrzutu ścieków w gminie
Zyskasz możliwość wygodnego przesyłania danych między urzędami
Z łatwością zaimportujesz do systemu dane o zużyciu wody i porównasz je z ilością odprowadzanych ścieków
Otrzymasz wsparcie i pomoc techniczną podczas wdrażania systemu i na każdym etapie użytkowania
Będziesz mógł korzystać z oprogramowania gdziekolwiek jesteś, z każdego urządzenia podłączonego do Internetu
Zyskasz intuicyjny i łatwy w obsłudze system informatyczny usprawniający Twoją pracę

Opinie naszych klientów

Oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie usprawniło ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz kontrolę częstotliwości wywozów a w konsekwencji pozwoliło wyeliminować te osoby, które w ramach źle pojmowanej oszczędności zatruwają środowisko, na którym nam tak bardzo zależy.
Waldemar Kuszewski
Burmistrz Więcborka
Gmina Piotrków Trybunalski jest jedną z pierwszych w Polsce, która wprowadziła pełen pakiet usług świadczonych przez Ścieki Polskie Sp. z o.o. Zaimplementowane systemy szambo.online, asenizacja.online, zlewnia.online oraz monitoring Ścieki Polskie dają możliwość pełnej i kompleksowej kontroli obiegu nieczystości ciekłych w gminie.
Adam Karzewnik
Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego
Dostarczane przez Ścieki Polskie aplikacje szambo.online i asenizacja.online, to odpowiedź na rosnące potrzeby zarówno klientów firm asenizacyjnych, jak i samych przedsiębiorstw, które mają możliwość wprowadzania prostych w obsłudze i bardzo wygodnych dla każdego użytkownika technologii.
Waldemar Owczarzak
Dyrektor Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej.
Spółka Ścieki Polskie zapewnia narzędzia “asenizacja.online” firmom komunalnym, aby w prosty i skuteczny sposób zarządzać przedsiębiorstwem i generować większy zysk.
Sławomir Haraj
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach.
Dostarczane przez Ścieki Polskie rozwiązania ułatwiają nam pracę jako zlewni, ale także jako firmie asenizacyjnej. Są dobrym produktem dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy.
Michał Dziedzic
Z-ca Dyrektora Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

Najczęściej zadawane pytania