O nas

Twórcą systemu Monitoring Ścieki Polskie jest firma Ścieki Polskie Sp. z o. o. – dostawca nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów, które biorą udział w obiegu nieczystości ciekłych, od ich wytworzenia, poprzez transport, aż do oczyszczenia.

Spółka Ścieki Polskie jako pierwsza w kraju wprowadziła w pełni zinformatyzowany obieg informacji o ściekach dowożonych z terenów nieskanalizowanych, dostrzegając potrzebę cyfryzacji tego sektora gospodarki komunalnej. Nasze narzędzia informatyczne odpowiadają na rosnące potrzeby zbudowania skutecznego modelu kontroli i uszczelnienia obiegu nieczystości ciekłych w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia

  • listopad 2023 – zwycięzca konkursu 3W StartUp Showdown w Warszawie
  • luty 2024 – I miejsce w kategorii Technologia Plebiscytu Ekologicznego organizowanego przez UKSW w Warszawie

W Polsce nadal występuje ogromna dysproporcja między wodą zużytą przez mieszkańców a ilością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. Analiza danych opublikowanego w pierwszej połowie 2022 r. raportu GUS pokazuje, że poza system wycieka blisko 93% nieczystości pochodzących z szamb i przydomowych oczyszczalni. Zatem bezpośrednio do środowiska odprowadzanych jest ok 365 mln m3 nieoczyszczonych ścieków rocznie.

Naszą misją jest uszczelnienie tego systemu!

Poznaj wszystkie nasze produkty