Wszystko w jednym systemie!

Jedyny system na rynku, który pomaga gminom wypełnić wszystkie ustawowe obowiązki z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Czy znasz nowe obowiązki sprawozdawcze gmin, obowiązujące od stycznia 2023 roku?

Monitoring Ścieki Polskie umożliwia realizację wszystkich zobowiązań ustawowych:

ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

ewidencję właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbę osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków

ewidencję zawartych umów w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym

ewidencję częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ewidencję ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe, bytowe oraz przemysłowe

możliwość ewidencji ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

ewidencję stacji zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe

ewidencję przeprowadzonych kontroli nieruchomości oraz wyników tych kontroli

wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym

planowanie i monitorowanie czynności kontrolnych przewidzianych w Ustawie

Szukasz wersji systemu, który pomoże Tobie wypełnić nowe obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

lub zostaw swoje dane, skontaktujemy się i doradzimy, która z konfiguracji systemu Monitoring Ścieki Polskie najlepiej sprawdzi się w Twojej gminie.

Poznaj system
Monitoring Ścieki Polskie
już dziś!

Obejrzyj krótki film, dzięki któremu poznasz główne funkcjonalności oprogramowania.

Korzyści dla Twojej gminy

Zobacz co możesz zyskać dzięki wdrożeniu systemu Monitoring Ścieki Polskie

Unikniesz kar
Zadbasz o środowisko naturalne
Odciążysz pracowników

Unikniesz kar

Wypełnisz wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Unikniesz kar sięgających nawet 50 tys. zł za niewypełnienie wskazanych w Ustawie obowiązków
Otrzymasz rzetelne dane o ilości ścieków dowożonych na terenie Twojej gminy, niezbędne dla KPOŚK
Unikniesz kar finansowych, nakładanych przez WIOŚ i NIK za brak odpowiedniej kontroli

Zadbasz o środowisko naturalne

Ochronisz środowisko przed zanieczyszczeniem nielegalnie odprowadzanymi ściekami
Zlikwidujesz “szarą strefę” w obszarze nieczystości ciekłych na terenie Twojej gminy
Skutecznie uszczelnisz obieg ścieków dowożonych w gminie
Szybko i bezbłędnie zlokalizujesz nieszczelne szamba i zahamujesz przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych
Zyskasz wizerunek nowoczesnej gminy dbającej o zdrowie mieszkańców i ochronę środowiska

Odciążysz pracowników

Wyeliminujesz ryzyko błędów w procesie inwentaryzacji szamb, co wpłynie korzystnie na poprawność danych raportowych
Oszczędzisz czas pracownika gminy dzięki automatyzacji tworzenia ewidencji zbiorników i sprawowania kontroli
Ułatwisz pracę urzędników, zapewniając im prosty i skuteczny proces kontroli nieruchomości
Wyeliminujesz wiele niespójnych baz danych, zastępując je jednym uporządkowanym systemem
Zyskasz pełną kontrolę nad procesem odbioru, transportu i zrzutu ścieków w gminie
Zyskasz możliwość wygodnego przesyłania danych między urzędami
Z łatwością zaimportujesz do systemu dane o zużyciu wody i porównasz je z ilością odprowadzanych ścieków
Otrzymasz wsparcie i pomoc techniczną podczas wdrażania systemu i na każdym etapie użytkowania
Będziesz mógł korzystać z oprogramowania gdziekolwiek jesteś, z każdego urządzenia podłączonego do Internetu
Zyskasz intuicyjny i łatwy w obsłudze system informatyczny usprawniający Twoją pracę

Opinie naszych klientów

Oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie usprawniło ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz kontrolę częstotliwości wywozów a w konsekwencji pozwoliło wyeliminować te osoby, które w ramach źle pojmowanej oszczędności zatruwają środowisko, na którym nam tak bardzo zależy.
Waldemar Kuszewski
Burmistrz Więcborka
Gmina Piotrków Trybunalski jest jedną z pierwszych w Polsce, która wprowadziła pełen pakiet usług świadczonych przez Ścieki Polskie Sp. z o.o. Zaimplementowane systemy szambo.online, asenizacja.online, zlewnia.online oraz monitoring Ścieki Polskie dają możliwość pełnej i kompleksowej kontroli obiegu nieczystości ciekłych w gminie.
Adam Karzewnik
Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego
Dostarczane przez Ścieki Polskie aplikacje szambo.online i asenizacja.online, to odpowiedź na rosnące potrzeby zarówno klientów firm asenizacyjnych, jak i samych przedsiębiorstw, które mają możliwość wprowadzania prostych w obsłudze i bardzo wygodnych dla każdego użytkownika technologii.
Waldemar Owczarzak
Dyrektor Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej.
Spółka Ścieki Polskie zapewnia narzędzia “asenizacja.online” firmom komunalnym, aby w prosty i skuteczny sposób zarządzać przedsiębiorstwem i generować większy zysk.
Sławomir Haraj
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach.
Dostarczane przez Ścieki Polskie rozwiązania ułatwiają nam pracę jako zlewni, ale także jako firmie asenizacyjnej. Są dobrym produktem dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy.
Michał Dziedzic
Z-ca Dyrektora Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

Najczęściej zadawane pytania