Rejestracja na szkolenie dla klientów MŚP

Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie, podczas którego omówimy podstawowe funkcjonalności oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie, w tym: automatyczną aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych, prowadzenie kontroli posesji, na których znajdują się zbiorniki asenizacyjne, prowadzenie kontroli dokumentów potwierdzających regularne wywozy nieczystości.

Bezpłatne szkolenie odbywa się w każdą środę o godzinie 10:00