Oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie usprawniło ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz kontrolę częstotliwości wywozów a w konsekwencji pozwoliło wyeliminować te osoby, które w ramach źle pojmowanej oszczędności zatruwają środowisko, na którym nam tak bardzo zależy.