Gmina Piotrków Trybunalski jest jedną z pierwszych w Polsce, która wprowadziła pełen pakiet usług świadczonych przez Ścieki Polskie Sp. z o.o. Zaimplementowane systemy szambo.online, asenizacja.online, zlewnia.online oraz monitoring Ścieki Polskie dają możliwość pełnej i kompleksowej kontroli obiegu nieczystości ciekłych w gminie.