Centrum pomocy

Szukasz pomocy? Dobrze trafiłeś!

Przejdź krok po kroku przez system Monitoring Ścieki Polskie i poznaj działanie najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy filmy instruktażowe zgodnie z ich tematyką. Z łatwością znajdziesz tutorial, który Ciebie interesuje w pięciu blokach tematycznych.

Ewidencja zbiorników

Jak dodać nowy adres do ewidencji zbiorników?

Z filmu dowiesz się jak dodać nowy wpis do listy zbiorników asenizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Twojej gminy.

Jak filtrować listę ewidencji zbiorników?

Tutorial wyjaśni Tobie jak korzystać z wyszukiwarki adresów na liście ewidencyjnej zbiorników. Dowiesz się jak prawidłowo ustawić filtrowanie żeby np. znaleźć wszystkie nieruchomości znajdujące się na konkretnej ulicy lub wszystkie nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na wywóz nieczystości.

Jak sprawdzić szczegóły wpisu w ewidencji zbiorników?

Film pokazuje jakie informacje znajdują się w karcie ewidencyjnej danego zbiornika i gdzie ich szukać. Dowiesz się gdzie znaleźć listę odbiorów nieczystości z danej nieruchomości, spis wszystkich kontroli wykonanych pod tym adresem, odczyty wody oraz inne dokumenty dotyczące danej posesji.

Jak połączyć zduplikowane wpisy w ewidencji zbiorników?

Kiedy wpisy ewidencyjne pochodzą z różnych źródeł, zdarza się, że powstają duplikaty – dwa wpisy dotyczące tego samego zbiornika ale różniące się nazwą lub posiadające błąd w nazewnictwie. Obejrzyj ten film jeśli chcesz dowiedzieć się jak połączyć takie wpisy w jeden poprawny wpis ewidencyjny.

Jak działają Alerty?

Z filmu dowiesz się co to są Alerty i dlaczego się pojawiają. Ogólnie rzecz biorąc, Alerty dotyczą przekroczenia czasu wywozu nieczystości ciekłych ustalonego przez Gminę. Są powiązane z odbiorami i zrzutami potwierdzonymi ręcznie lub zarejestrowanymi automatycznie na podstawie informacji ze stacji zlewnej (aplikacja zlewnia.online) czy aplikacji dla firm asenizacyjnych (asenizacja.online).

Co to są Adresy niepowiązane?

W twoim programie mogą pojawiać się wpisy ewidencyjne z różnych źródeł – z aplikacji szambo.online, asenizacja.online lub zlewnia.online. Jeśli zweryfikujesz poprawność danych adresowych z tych wpisów, możesz utworzyć nowy wpis ewidencyjny i załączyć go do listy wszystkich zbiorników w Twojej gminie.
Obejrzyj tutorial aby krok po kroku prześledzić jak to zrobić.

Jak poruszać się po mapie ewidencji?

Z filmu dowiesz się jak poruszać się po mapie ewidencyjnej zbiorników w gminie. Rozszyfrujesz co oznaczają poszczególne kolory znajdujących się na niej pinezek a także nauczysz się korzystać z wyszukiwarki adresów.

Co to są Nieruchomości skanalizowane?

„Nieruchomości skanalizowane” są to adresy do których została podłączona kanalizacja sanitarna. Równocześnie mieszkańcy tych posesji przestali korzystać z szamba. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób dodać nową skanalizowaną nieruchomość lub oznaczyć istniejący już adres jako “skanalizowany”, obejrzyj film.

Monitoring ścieków w gminie

Jak filtrować listę ścieków wywiezionych?

Na liście ścieków wywiezionych znajdują się pełne dane dotyczące wszystkich odnotowanych na terenie gminy wywozów nieczystości. Z filmu dowiesz się jak możesz filtrować tę listę oraz jak pobrać zbiorcze zestawienie danych z listy ścieków wywiezionych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego.

Jak ustawić Alerty dotyczące przekroczenia terminu wywozu?

System Monitoring Ścieki Polskie wyświetla Alerty dla każdego adresu znajdującego się na liście ewidencyjnej zbiorników w gminie. Alerty informują pracownika urzędu o przekroczeniu ustalonej przez gminę częstotliwości opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Film wyjaśnia jak w systemie ustawić częstotliwość wywozów ustaloną uchwałą Rady Gminy aby Alerty wyświetlały się poprawnie.

Firmy asenizacyjne

Jak dodać nową firmę asenizacyjną?

Z filmu dowiesz się jak dodać nową firmę asenizacyjną, która będzie odbierać nieczystości na terenie Twojej gminy. Jeśli wprowadzana przez Ciebie firma występuje już w naszej bazie danych, wystarczy, że wprowadzisz jej numer NIP a jej dane załadują się automatycznie.

Jak dodać lub zawiesić zezwolenie dla firmy asenizacyjnej?

System Monitoring Ścieki Polskie pozwala na zarządzanie zezwoleniami firm asenizacyjnych na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Twojej gminy. Z filmu dowiesz się jak przyznać firmie zezwolenie lub jak je zawiesić.

Jak zapisać sprawozdanie kwartalne z firmy asenizacyjnej?

W systemie istnieje możliwość przechowywania zeskanowanych dokumentów sprawozdań kwartalnych z firm asenizacyjnych. Takie dokumenty mogą zostać przesłane przez firmę za pośrednictwem aplikacji asenizacja.online lub wgrane ręcznie do systemu. Nasz film pokaże Ci jak to zrobić.

Jak zaplanować i przeprowadzić kontrolę firmy asenizacyjnej?

Każda gmina posiada obowiązek kontrolowania firm odbierających nieczystości ciekłe na jej terenie. Nasz film instruktażowy wyjaśnia krok po kroku jak zaplanować kontrolę firmy i ją wykonać.

Kontrole nieruchomości

Jak sprawdzić szczegóły kontroli nieruchomości?

System pozwala na wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących planowania kontroli oraz archiwizowania dokumentacji pokontrolnej ewidencjonowanych zbiorników. Obejrzyj tutorial aby dowiedzieć się gdzie znaleźć informacje dotyczące planowanych i przeprowadzonych kontroli nieruchomości.

Jak zaplanować nową kontrolę nieruchomości?

Nową kontrolę nieruchomości można zaplanować w systemie w dwojaki sposób – w zakładce “Kontrole” oraz bezpośrednio w szczegółach danej ewidencji. Obejrzyj film, który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy tego procesu.

Jak przeprowadzić kontrolę nieruchomości?

Najnowsze prawodawstwo zobowiązuje gminy do przeprowadzania, co najmniej raz na dwa lata, kontroli nieruchomości posiadających szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tutorial wyjaśni Tobie jak w programie prawidłowo przeprowadzić kontrolę nieruchomości i zapisać jej wynik.

Dzienniki kontroli

Co to jest Dziennik kontroli i jak z niego korzystać?

Sekcja “Kontrole 2.0.” powstała aby usprawnić przeprowadzanie kontroli nieruchomości. Umożliwia ona tworzenie Dziennika kontroli, czyli zbioru adresów nieruchomości kontrolowanych w jednym dniu. Nasz tutorial przeprowadzi Cię po tej sekcji i wyjaśni wszystkie jej funkcje.

Jak dodać nowy dziennik kontroli?

Film wyjaśnia jak w programie dodać nowy dziennik kontroli, który agreguje wszystkie adresy nieruchomości, dla których wyznaczono wspólną datę kontroli. Dowiesz się jak dodać nowy dziennik, prawidłowo go nazwać i dodać do niego adresy nieruchomości, które planujesz skontrolować.

Jak wygenerować dokumenty dotyczące kontroli?

Program Monitoring Ścieki Polskie umożliwia generowanie niezbędnych do wykonania kontroli dokumentów, które są automatycznie uzupełniane podstawowymi danymi adresowymi kontrolowanych nieruchomości. Obejrzyj film aby dowiedzieć się jak z łatwością przygotować zawiadomienia, protokoły, upoważnienia i plany kontroli.

Jak przeprowadzić kontrolę zawartą w dzienniku kontroli?

Zaplanowałeś w dzienniku kontroli przeprowadzenie szeregu kontroli a teraz chcesz je przeprowadzić i zapisać ich wynik? Obejrzyj filmik, który wyjaśni Tobie jak przejść przez ten proces.

Jak dodać adresy planowanych kontroli z mapy?

Planując kontrolę w dzienniku kontroli istnieje możliwość masowego dodawania adresów ewidencjonowanych zbiorników bezpośrednio z mapy. Obejrzyj film aby dowiedzieć się jak w wygodny sposób zaplanować masowe kontrole na wybranym obszarze.

Aglomeracje

Jak przypisać odpowiednią aglomerację do obszaru gminy?

Na terenie wielu polskich gmin funkcjonują aglomeracje ściekowe niezbędne dla realizacji KPOŚK. Z naszego tutorialu dowiesz się jak przypisać odpowiednią aglomerację do obszaru Twojej gminy a następnie przyporządkować do niej nieruchomości. Pamiętaj, że adresy możesz przypisywać pojedynczo lub zbiorowo, np. wybierając wszystkie adresy znajdujące się na terenie danego miasta lub ulicy.

Jak wgrać obrys aglomeracji ściekowej?

W ramach oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie istnieje możliwość ręcznego przypisania adresu do aglomeracji ściekowej lub wgrania obrysu aglomeracji w formacie Shapefile. Tutorial wyjaśnia krok po kroku jak wgrać obrys aglomeracji w formacie Shapefile.

Jak zweryfikować i potwierdzić przynależność nieruchomości do aglomeracji ściekowej?

W ramach oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie istnieje możliwość wgrania obrysu aglomeracji ściekowej w formacie Shapefile. Nasz system zweryfikuje czy adresy, które przed wgraniem obrysu były przyporządkowane do danej aglomeracji faktycznie znajdują się w jej obrębie. Obejrzyj film aby dowiedzieć się jak zweryfikować i potwierdzić przynależność nieruchomości do danej aglomeracji.

Jak przypisać do obszaru gminy aglomerację zgodną z KPOŚK z 2019 r.?

Do systemu Monitoring Ścieki Polskie zostały załadowane wszystkie obrysy obszarów aglomeracji ściekowych zgodne z KPOŚK z 2019 r. Jeśli chcesz skorzystać z zaproponowanych przez nas obrysów, musisz przypisać odpowiedni obrys aglomeracji do obszaru twojej gminy. Film wyjaśnia jak przeprowadzić tę operację krok po kroku.

Jak pomóc asenizatorom przyporządkować adresy do aglomeracji?

System Monitoring Ścieki Polskie został wyposażony w mechanizm, dzięki któremu firma asenizacyjna korzystająca z oprogramowania asenizacja.online (wersje Basic, Standard i Premium) otrzymuje od gminy rekomendacje przyporządkowania adresów swoich klientów do odpowiednich aglomeracji ściekowych. Obejrzyj nasz film i zobacz jak system rekomendacji porządkuje pracę urzędów i firm asenizacyjnych.

FAQ

Szukasz czegoś innego?

Zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.