Czy muszę korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu?

Nie. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby gmin mogą się różnić i czasami tylko kilka funkcji jest naprawdę niezbędnych aby wywiązać się z obowiązków ustawowych i uniknąć kar. Z tego powodu udostępniamy system w różnych konfiguracjach funkcji. Ceny pakietów rozpoczynają...