Dzięki pełnej integracji z wszystkimi podmiotami biorącymi udział w obiegu ścieków dowożonych, uzupełnianie ewidencji zbiorników na terenie gminy staje się w pełni automatyczne. Proces opiera się na danych spływających bezpośrednio od firm asenizacyjnych z systemu asenizacja.online, z aplikacji dla mieszkańców szambo.online oraz z oczyszczalni ścieków z programu zlewnia.online. Dzięki temu czas pracy urzędnika, poświęconej na uzupełnianie i aktualizowanie ewidencji skróci się do minimum.