Tak, można dokonywać edycji danych zapisanych ewidencji, kontroli i danych firm asenizacyjnych.