Są dwie możliwości płatności – w systemie miesięcznym oraz rocznym. Wybór opłaty rocznej lub kilkuletniej jest zdecydowanie korzystniejszy cenowo.