Tak, można do systemu dodać kontrole, które już zostały przeprowadzone.