Tak. Dzięki integracji z systemem zlewnia.online zaimplementowanym w oczyszczalni ścieków, dane o wszystkich wywozach i zrzutach wymieniane są między oczyszczalnią a gminą za pośrednictwem chmury danych. W ten sposób pracownicy urzędu widzą wszystkie informacje w trybie rzeczywistym a kontrola częstotliwości i poprawności wywozów na terenie gminy staje się w pełni automatyczna.